Wat is een true/false vraag

Een waar/onwaar vraag, vraagt de deelnemer over een statement aan te geven of het juist of onjuist. Het is een makkelijk vraagtype, waar het belangrijk is dat het statement heel duidelijk geformuleerd is en er niet getwist kan worden over de uitkomst.

Wat is er nodig

  • Statement
  • Juiste antwoord + feedback

Voorbeeld