Wat is een single choice vraag

Een vraag met meerdere antwoordopties, waar maar één antwoordoptie correct is. Nadat het correcte antwoord gegeven is, krijgt de gebruiker feedback van het juiste antwoord met uitleg.

Wat is er nodig

  • Een duidelijke vraag
  • Minstens 3 à 4 antwoordopties.
  • Het juiste antwoord + feedback

Kijk nog eens naar de tips over het maken van een vraag in de auteurshandleiding.

Voorbeeld