Wat is een Mark the words vraag

Bij ‘mark the words’ moet de deelnemer in een stuk tekst of een zin de goede antwoorden aanstrepen. Een voorbeeld kan zijn: klik alle … aan in deze tekst. Dan moeten ze dus de tekst goed lezen en op zoek naar de specifieke woorden.

Wat is er nodig

  • Een stuk tekst
  • Een duidelijke opdracht over welke delen uit de tekst te markeren.
  • Eventueel feedback op de juiste opties

Voorbeeld