Wat is een Interactieve Video

Een interactieve video is een video met verschillende elementen/vragen tijdens de video. Tijdens het afspelen van de video kunnen verschillende vragen komen oppoppen over wat de deelnemer net gezien heeft.

Binnen de interactieve video zijn de volgende antwoordopties mogelijk: single/multiple choice, drag en drop, fill the blanks, images, links, tekst. Er is dan ook de keuze dat de deelnemer een stukje video opnieuw te zien krijgt als hij de vraag over dat stukje niet goed heeft beantwoord om het nog een keer goed te zien, dan wordt het leereffect extra benadrukt.

Interactieve video is een erg leuke en interactieve manier om je deelnemers bij de les te houden terwijl zij kijken naar de video. Het kan met een video van symptomen de e-learning erg dicht bij de werkelijkheid brengen, maar het kan ook een presentatie van een arts zijn die vertelt over een onderwerp en daar meteen vragen over stelt.

Wat is er nodig

  • een video
  • interactieve kenmerken (wanneer moet wat verschijnen)
  • vragen en goede antwoorden
    • Vraagvariant + benodigdheden
    • Goede antwoord + Feedback

Voorbeeld