NVIC-learning online

NVIC-Learning is een initiatief van MEDonline, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en Orion Pharma Benelux.

De eerste e-learning,” Maatwerk in analgesie, sedatie, delier management en mobilisatie bij intensive care patiënten”, is geaccrediteerd voor 2 punten. Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Maastricht UMC+.

Het doel van deze e-learning is om u bekend te maken met de middelen die gebruikt worden, en werkwijze voor analgesie, sedatie, delier management en mobilisatie bij intensive carepatiënten.

In de loop van 2018 zullen er nog meer cursussen worden gepubliceerd op NVIC-learning.

Bekijk hier NVIC-learning