Actievoorwaarden:

Op de canvas-actie van MEDonline International B.V. (MEDonline) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

  1. MEDonline heeft altijd het recht om inzendingen te weigeren.
  2. De canvas zal na het maken van een afspraak door een medewerker van MEDonline worden afgeleverd.
  3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de canvasactie.
  4. Deze actie is bedoeld voor medewerkers van de farmaceutische industrie. Deelnemers kunnen te allen tijde worden geweigerd door MEDonline.
  5. Beperkte voorraad.
  6. Maximaal 1 inzending per persoon.
  7. De actie is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
  8. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door MEDonline.
  9. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
  10. MEDonline kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met MEDonline via informatie@medonline.nl